Mae'r artistiaid a'r gwneuthurwyr o gŵyl gelf Calon Gwynedd yn mawr obeithio rhannu eu waith creadigol hefo chi yr haf hwn.

 

Os bydd popeth yn rhedeg fel y dylai, bydd yr ŵyl rhwng dydd Sadwrn 25ain Gorffennaf a dydd Sul 2il Awst 2020 hefo rhai arddangosfeydd yn cael eu cynnal drwy gydol yr haf.

 

Rydym yn aros am gyngor y Llywodraeth yn nes at y digwyddiad. Edrychwch allan am y diweddaraf ar Facebook, Instagram a'r wefan.

 

The artists and makers from Gŵyl Gelf Calon Gwynedd sincerely hope to share their art and work with you this summer.

If all goes according to plan the festival will run from Saturday 25th July to Sunday 2nd August 2020 with some exhibitions running throughout the summer.

 

We await government advice closer to the event. Please look out for our posts on Facebook, Instagram and the website.

 

 

 

 

 

Gwyl Gelf Calon Gwynedd - Heart of Gwynedd Art Festival  25.7.20 - 2.8.20

Croeso i’r wefan ar gyfer Gŵyl Gelf Calon Gwynedd. Rydym yn cynllunio wythnos o Stiwdios, Arddangosfeydd a Gweithdai Agored, ddiwedd mis Gorffennaf, yn ardal Porthmadog a Blaenau Ffestiniog.

 

Welcome to the website for Gŵyl Gelf Calon Gwynedd – Heart of Gwynedd Art Festival that will take place at the end of July 2020, in the Porthmadog and Blaenau Ffestiniog areas of Gwynedd.

Hoffem ddiolch i’r busnesau canlynol am noddi’r digwyddiad hwn (2019).

We would like to thank the following businesses for their sponsorship for this event (2019). 


 

 Hoffem ddiolch yn bersonol i’r bobl a’r busnesau canlynol am eu cymorth a’u cyfraniad gwerthfawr wrth wneud yr ŵyl hon yn bosibl: Gwesty’r Heliwr, Porthmadog am gael defnyddio ei safleoedd; Sarah Malone a Sarah Hartill am eu sgiliau dylunio; Elen Von Lewis a Paul Jones am y cyfieithiadau; a Chlwb Camera Deudraeth am dynnu lluniau o’n hartistiaid wrth eu gwaith.


We would like to personally thank the following people and businesses for their invaluable help and involvement in making this festival possible: The Sportsman Hotel, Porthmadog for use of their premises,  Sarah Malone and Sarah Hartill for their design skills, Elen Von Lewis and Paul Jones for translations and Deudraeth Camera Club for capturing our artists at work.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now