Annwyl bawb, ni wnaeth 2020 droi allan fel yr oeddem yn disgwyl yn anffodus, ni allwn ddarparu Gŵyl Gelf Calon Gwynedd yn y fformat a fwriadwyd.

 

Fyddwch yn falch o glywed fodd bynnag, ein bod wedi casglu detholiad o waith gan nifer o’n hartistiaid.

Mae manylion cyswllt gyda phob artist, maent yn croesawu eich sylwadau ac mae llawer o'r gwaith ar werth. I brynu darn, cysylltwch â'r artist yn uniongyrchol i drefnu manylion talu a phostio.

 

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ychydig o'n celf Gogledd Cymru yn eich cartrefi a byddwn yn eich gweld yn 2021.

Dear all, 2020 didn’t quite turn out how we expected and sadly we are unable to deliver Gŵyl Gelf Calon Gwynedd in the intended format.

 

We have, however, gathered a selection of many of our artists work for your delight. There are contact details with each artist, they welcome your comments and much of the work is for sale. To buy a piece simply contact the artist directly to arrange payment and postage details.

 

We hope you thoroughly enjoy a little injection of our North Wales art into your homes and we’ll see you in 2021.

 

 

 

Save The Date Postcard - Front.jpg

Contact us at ggcg2021@outlook.com

Hoffem ddiolch i’r canlynol am noddi’r digwyddiad hwn (2020).

We would like to thank the following for their sponsorship for this event (2020). 

Porthmadog Council Logo (2).jpg

Rebecca Kitchin

Artist and Illustrator

 https://www.facebook.com/artistrebeccakitchin/

  • Facebook
  • Twitter

 Comisiynydd y Gymraeg

www.comisiynyddgymraeg.org

Welsh Language Commissioner

www.welshlanguagecommissioner.org