Bwriad yr wyl yw codi ymwybyddiaeth o artistiaid a gwneuthurwyr talentog yr ardal. Rydym wedi paratoi map a fydd yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r stiwdios, galeriau, a’r gweithdau amrywiol - a llefydd i gael panad!

Byddwn yn arddangos ystod eang o sgiliau ac ymarferion gan gynnwys paentio, cerflunio, gwaith seramig, tecsdiliau, gwaith print, pren a gwydr, cyfrwng cymysg, a ffotograffiaeth.

The aim of the festival is to raise awareness of the talented artists and makers in the area. We have produced a map that will help you find the studios, galleries and workshops plus where to have a 'panad'.

 

We will be presenting a wide range of skills and disciplines including painting, sculpture, ceramics, textiles, printmaking, wood, glass, mixed media and photography.

Mae gennym lu o artistiaid a gwneuthurwyr medrus yn ardal Porthmadog a Blaenau Ffestiniog a theimlwyd ei bod yn bryd i ni ddod â phawb ynghyd mewn Gŵyl Gelf.

 

Trefnwyd yr Ŵyl i ddarparu cyfle i ymweld â stiwdio ac arddangosfeydd artistiaid ac orielau lleol, a bydd yn cynnwys arddangosiadau ynghyd â’r cyfle i sgwrsio gydag artistiaid am eu gwaith ac i brynu’n uniongyrchol gan y gwneuthurwyr.

We have so many talented artists and makers around Porthmadog and Blaenau Ffestiniog that we felt it was time to bring us all together in an art festival.

 

The Festival has been organised to provide an opportunity to visit artists' studios, Exhibitions and local Galleries and will include demonstrations along with the chance to talk to artists about their work and buy direct from the makers.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now