Su Walls    Venue 1

E-bost/Email: suwallsprint@gmail.com

Facebook: Su Walls

Painter/Printmaker specialising in collagraph.

Subject matter is mainly flora and fauna and local ancient history. I will demonstrate monoprinting during the exhibition.

Hedgerow Su Walls.JPG

Jan Woods     Venue 1

E-bost/Email janplascanol@hotmail.co.uk

Gwefan/Website www.vimeo.com/janplascanol

Mae fy amgylchedd yn dylanwadu arnaf i yma nghanol mynyddoedd a thraethau Gogledd Cymru, a hefyd y pethau redw i'n dod o hyd iddyn nhw wrth deithio. Rydw i'n dal ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.

I am influenced by my surroundings here amongst the mountains and beaches in North Wales and also by what I find on my travels. I use a variety of media.

Mick Rogers    Venue 1

E-bost/Email  randr_studioglass@btinternet.com

 

I work in the medium of kiln-formed glass to make 3D glass pictures and glass bowls.

Carys Meurig Parry     Venue 1

E-bost/Email carysmp@yahoo.co.uk

Gwefan/Website www.carys-meurig-parry.co.uk

Facebook; Llwyn Derw

Carys Mae Carys o Borthmadog ac mae ganddi stiiwdio ac oriel Llwyn Derw. Mae'n arlunio mewn acrylic nneu olew, tirluniau yn bennaf wedi ei ysbrydoli gan yr ardal hardd o'i chwmpas.

Carys is from Porthmadog and has a studio and gallery in Llwyn Derw. She paints in Acrylic or oil, mainly landscapes inspired by her beautiful surroundings.

Ann Day     Venue 1

E-bost/Email abergeraint@gmail.com

Facebook Ann Day Criccieth

I am hugely influenced by the power, beauty and drama of the local landscape. I am exploring the use of paint in response to the drama and landscape of the Llyn and Snowdonia, trying to simplfy what I see to encompass the mood of a place, shape and colours.

Barry Skinner exhibited by Anne Henry    Venue 1

E-bost/Email annehenry679@gmail.com

Cafodd Barry ei eni yn Coventry yn 1941 gan symud i Feddgelert yn 1985. Fodd bynnag, bu'n dringo a cherdded Yr Wyddfa ers pan oedd yn 15 oed a bu'r mynyddoedd a dyffrynoedd yn ysbrydoliaeth yn ei waith. Roedd ganddo ddau brif ddyhead yn ei fywyd, ''i beidio bod yn oedolyn ac i beidio cael swydd 'iawn' ''. Bu farw yn mis Hydref 2012.

 

Born in 1941 in Coventry, Barry lived in Beddgelgert since 1985. He started walking and climbing in Snowdonia at the age of fifteen. He had two burning ambitions in life, ''never to become an adult and never to have a 'proper job' ''. He died in October 2012.

Callie Jones     Venue 2

E-bost/Email

calliejonesillustrator@yahoo.co.uk

 

Gwefan/Website www.calliejones.co.uk

Facebook; @calliejonesillustrator

Instagram; https://www.instagram.com/calliejonesillustrator/

Yn ddiweddar, rwyf wedi cynhyrchu lluniau linocuts a llunia inc ac ysgrifbin, wedi'u hysbrydoli gan y tirluniau dramatig a'r bywyd gwyllt sy'n amgylchynu fy nghartref, sydd ar fferm yng Nghlynnog Fawr ger Caernarfon.

I'm an artist and printmaker producing linocuts and pen and ink drawings inspired by landscapes and wildlife that surround my studio at our farmhouse near Clynnog Fawr, near Caernarfon.

Ian Marsh    Venue 2

E-bost/Email ian@ianmarshceramics.co.uk

Gwefan/Website www.ianmarshceramics.co.uk

Mae fy ngwaith yn slab scrameg, torclog g allwthiol haddurno a gweadau, slipiau a gwydreddau.

My work is slab, coiled and extruded ceramics decorated with textures, slips and glazes.

Andi Chell     Venue 2

E-bost/Email andichell@gmail.com

Facebook Celf Andi Chell Art

Arlunydd lleol yn defnyddio cymysgedd o ddefnyddiau dw i, efo arbenigedd mewn tecstilau. Dw i'n cael fy nylanwadu gan y lliwiau yn yr amgylchedd lleol, yn ennwedig y dolydd a'r môr.

I am a local mixed-media artist with a specialism in textiles. I take inspiration from the local environment, in particular the meadows and the sea.

Les Symonds    Venue 2

E-bost/Email lessymonds2@aol.com ac/and les@prenbala.co.uk

Gwefan/Website www.prenbala.co.uk

Facebook; Facebook.com/pren/bala

Rwy'n frwd dros wneud darnau artistig gan ddefnyddio pren lleol sy'n gyforiog o nodweddion naturiol. Rwy'n defnyddio deunyddiau fel lledr a chopr I wella fy ngwaith, ac mae llawer o fy narnau yn cynnwys styffiu a/neu phwytho.

I am passionate about making artistic pieces using locally sourced timber which abounds in natural features – I use materials such as leather and copper to enhance my work, and many pieces involve stapling and/or stitching.

Carwyn Jones     Venue 2

E-bost/Email celfcarwynjones@gmail.com

Gwefan/Website https://www.instagram.com/tir a mor/

Twitter https://twitter.com/asgerfioport?lang=en

Instagram; https://www.instagram.com/tir a mor/

Hogyn o Borthmadog gyda halen yn y gwaed sydd â obsessiwn gyda celf morwyr yr hen oes. Rwy'n ffoddus i gofio rhai o 'old salts' y Port a chefais fy hudo yn blentyn gan y darnau celf morwrol amrywiol oedd yn eu cartrefi.

Rwyn ceisio ail greu hanes drwy gadw y grefft o asgerfio yn fyw. Celf gwerin Americanaidd wedi gyfuno â hanes gwerin Cymreig.

Mi fyddai'n creu gwaith ar ddanedd morfilod fel oedd yr asgerfwyr traddodiadol yn wneud. Hen allweddau piano. Ond yn aml iawn defnyddio scrapiau o esgyrn POBOL ERIALL sydd yn detun i'r domen sbwriel. Defnyddio gwastraff i greu celf.

Born and bred in Porthmadog I am fortunate enough to remember some of the local 'old salts'. I was always fascinated by scenes & folk art on their walls. Ships in bottles, dioramas, paintings & scrimshaw. Each piece of work with a different story to tell.

From an early age I was whisked away by these exciting pieces of nautical folk art & decided then to keep these traditions alive.

I sometimes work on marine ivory in the traditional scrimshander way as well as antique piano keys. But mostly I use scraps of bones I come across in the countryside or bones that the dog no longer needs! I use waste to create art.

Oriel Rob Piercy    Venue 3

 

Heol yr Wyddfa, Porthmadog LL49 9BT.

Ffôn/Phone 01766 513833

E-bost/Email; enquiries@robpiercy.com

Gwefan/Website www.robpiercy.com

Monday - Saturday 10am - 5pm

Cyfarwyddiadau/Directions

Mae'r oriel wedi ei leoli ar Heol yr Wyddfa yn Mhorthmadog. Hon yw'r stryd sydd gyferbynn a Swyddfa Bost y dref. Mae'r oriel 60 medr i lawr y stryd yma ar y chwith.

The gallery is located on Snowdon Street in Porthmadog. Snowdon Street is the street opposite the town's Post Office. You will find the gallery 60 metres down the street on the left.

Mae'r oriel ar agor trwy'r flwyddyn yn arddangos tirlunau yr arlunydd Rob Piercy. Sefydlwyd yr oriel yn 1986.

The gallery is open throughout the year showing landscapes by the artist Rob Piercy. The gallery was established in 1986.

Byw’n Iach Glaslyn   Venue 4

Stryd Y Llan, Porthmadog LL49 9HW

E-bost/Email cyswllt@bywniach.cymru

 

01766 512711

Gwefan/Website www.bywniach.cymru

Day Time Monday 07:00 – 20:15

Tuesday 07:30 – 21:45

Wednesday 07:00 – 20:15

Thursday 07:30 – 21:45

Friday 09:00 – 18:45

Saturday 08:00 – 14:45

Sunday 10:30 – 14:45

A themed exhibition by the students of Ysgol Eifionydd - 'From the Mountains to the Sea'

Glaslyn Leisure Centre, Stryd Y Llan, Porthmadog LL49 9HW

 

 

 

Artists in the Gweithdy

 

 

Val Lewin    Venue 5

E-bost/Email valerie.c@talk21.com

Gwelfan/Website valsart.co.uk

Pe bai unrhyw gyfiawnder yn y byd, gallwn anwybyddu tasgau dyddiol a phaentio drwy'r amser. Rwy'n sylwi ar liw a phatrwm ym mhob man, rwyf wrth fy modd! Rwy'n cael fy nennu i luniau gwerin a themau ym mhobman o gwmpas y byd. Rwyf yn gweu hyn i fewn gyda ychydig o'r hud sydd gan Gogledd Cymru. Gall unrhyw beth o stori, sgrap ffabrig neu freuddwyd fy rhoi fi yn fy yn myd peintio fy hun, ar goll mewn meddyliau am oriau.

If there was any justice in the world I could ignore daily chores and paint all the time. I notice colour and pattern everywhere, I love it! I'm drawn to folk art images and themes from around the world and knit them in with some North Wales magic. Anything from a story, scrap of fabric or dream can have me deep in my own painted world, lost for hours...

Penrhyn Art Group    Venue 5

Grwp o Arlunwyr gyflun gyda meddylfryd thebyg sydd yn cyfarfod yn rheolaidd i annog a chefnogi eu hymgeisiadau creadigol.

A group of like minded artists who meet regularly to share and support each other's endeavours.

Sarah Hartill   Venue 5

E-bost/Email sarahjhartill@btinternet.com

Gwefan/Website; www.wenalltguesthouse.co.uk/sarahjhartillartist

Facebook; Artists in the Gweithdy

 

Ar y mwyafrif rwy'n darlunio'n ffigurol drwy defnyddio paent acrlig - portreadau, pobl, byw luniadau a gerddi.

I mostly paint figuratively in acrylics - portraits, people, still life, gardens.

Rebecca Kitchin    Venue 5

Rebecca Kitchen BA works in mixed media specialising in portraits of people, animals and steam trains. She has worked as a professional illustrator for the past fifteen years with many blue chips clients and illustrated several books.

Susan Arney    Venue 5

E-bost/Email susan.arney@tiscali.co.uk

Artist lleol, mae fy arddull yn symud rhwng gwaith ffigurol ac haniaethol. Rwy'n chwiilio am gwybodath y gofodau a'r onglau yn y tirwedd, boed yn daearegol, hanesyddol neu'n diwydiannol, gan symleiddio manylion yn siapiau fflat i rhoi argraff o patrymau a strwythyrau gwaelodol.

Local artist, my style moves between figurative and semi abstract. I look for the planes and angular information in the landscape, whether it is geological, historical or industrial, simplifying details into shapes and patterns to blend imagination with reality.

Clwb Camera Deudraeth Deudraeth Camera Club    Venue 6

 

 

E-bost/Email secretary@deudraethcameraclub.co.uk

Facebook Clwb Camera Deudraeth Camera Club

Church exhibition - Bob Dydd ac eithrio dydd Sul/every day except Sunday 09.30 - 15.30

Gweithdai/Workshops - Dydd Mawrth/Tuesday 30, Dydd Mercher/Wednesday 31 Gorffennaf/July, Dydd Iau/Thursday 1 Awst/August. 11.00 - 15.00.

See the Clwb Camera Deudraeth Camera Club page for many example of the members work - they have visited many of the artists in their studios to create a portfolio of images for the event.

Image: Gwladys Roberts

Image: Alison Wood

Phil Green    Venue 7

Stiwdio agored/Open Studio

Hendy, Ynysfor, Llanfrothen LL48 6BJ

E-bost/Email green.55@btinternet.com

Gwefan/Website www.philgreenartworks.com

Dydd Sadwrn a Sul/Saturdays and Sundays 10.00 - 14.00. Monday - Friday 10.00 - 16.00

 

 

 

Cyfarwyddiadau/Directions; Driving out of Tremadog towards Beddgelert, turn right after Prenteg following the signs for Glaslyn Ospreys. With the railway line on your left for 1/2 mile turn left on the bend and cross the railway line. Follow the lane for 1/2 mile and drive through the Hendy gate. The studio is through the farmyard on your left.

 

My work is about landscape and what lies beneath the surface. Painting is a search for gestual equivalents in nature and what exists through association. Not representational but an interpretation of a time or place.

Eleanor Brooks   Venue 8

 

Born in Lincolnshire in 1925, Eleanor Brooks started painting in the Women's Royal Naval Service during the Second World War. From 1946-50 she studied at Camberwell School of Art on London. In 1950 she married the poet and novelist Jeremy Brooks and they moved to Wales where she started painting landscapes. Eleanor recognises the deep effect that moving to Wales had on her.

Her first solo show was held at the AIA Gallery, Lisle Street, London in 1957 and she has been a practising artist and teacher ever since.

 

Fe'i ganed yn Lincolnshire yn 1925, a dechreuodd beintio yn y Women's Royal Naval Service yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Rhwng 1946-50 bu'n astudio yn y Camberwell School of Art yn Llundain. Priododd y bardd a'r nofelydd Jeremy Brooks yn 1950 ac fe symudon nhw i Gymru lle dechreuodd Eleanor beintio tirluniau. Mae Eleanor yn cydnabod yr effaith ddofn gafodd symud i Gymru arni.

Yn oriel AIA, Lisle Street, Llundain yn 1957 y cynhaliodd ei sioe unigol gyntaf a byth er hynny bu'n artist gweithredol ac yn athro.

The old hearth

Sarah Malone Ceramics  Venue 9

Stiwdio agored/Open Studio

Creua, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth LL48 6SH

E-bost/Email sarah@sarahmalone.co.uk

Gwefan/Website www.sarahmalone.co.uk

Facebook/Twitter/Instagram @sarahmaloneceramics

Bob Dydd/Every day 10.00-17.00

Cyfarwyddiadau/Directions

Gellir dod o hyd i ni oddi ar yr A4085 rhwng Nantmor a Llanfrothen. Os ydych chi'n rhoi cod post LL48 6SH i fapiau Google, mae'r pin yn uniongyrchol ar ein tŷ/stiwdio. O'r A4085, unwaith y byddwch chi'n gweld yr arwydd Creua, ewch trwy'r giât i fyny dreif gul 300m hyd at y tŷ. Mae yna rywfaint o barcio ar y pen ond efallai y bydd yn well parcio yn y gilfach ar y gwaelod a cherdded i fyny, gan ei fod yn llwybr ar gyfer un car yn unig.

We can be found off the A4085 between Nantmor and Llanfrothen. If you put the postcode LL48 6SH into Google maps the pin is directly on our house/studio. From the A4085, once you see the Creua sign go through the gate up a narrow 300m long driveway up to the house. There is some parking at the top but it may be better to park in the layby near the bottom of the drive and walk up, as it is a single car track.

Gan ddefnyddio olwyn crochennydd rwyf yn gwneud darnau cerameg unigol, unigryw o borslen ac o glai pridd du. Wedi fy ysbrydoli gan harddwch a defnydd, rwyf yn creu darnau ar gyfer y cartref a'r galon.

Using a potters wheel I make unique, one-off ceramic pieces from porcelain and black earthenware clay. Inspired by beauty and function, I create pieces for the home and the heart.

 

Gweithdai/Digwyddiadau - Addas ar gyfer bob oed

Workshops/Events - Suitable for all ages

 

Yn ystod yr ŵyl byddaf yn cynnal sesiynauu troelli anffurfiol yn fy stiwdio. Yn ogystal, bydd sesiynau galw heibio, lle gall ymwelwyr chwarae gyda chlai. Nid oes angen cadw lle - dim ond galw heibio, eistedd wrth yr olwyn a llunio llestr neu wneud teilsen glai.

Y mae'r sesiynau galw heibio yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, os hoffech chi grasu a gwydrolchi darnau yn yr odyn gofynir am daliad o £5 yr eitem. Gellir casglu darnau gorrffenedig ar ddyddiad diweddarach, neu gellir eu postio.

 

 

During the festival I will be hosting informal throwing demonstrations in my studio. As well as drop-in sessions, where visitors can have a play with clay. No booking necessary - just drop in, sit at a potters wheel and throw a pot or make a clay tile.

The drop-in sessions are free. However, if you would like your piece fired and glazed in the kiln then the cost will be £5 per item. Finished pieces can be collected or posted at a later date.

Chris Clunn     Venue 10

Oriel Brondanw, Llanfrothen

 

 Byd Mewn Bocs/A World in a Box

At the age of 15, Chris Clunn walked out of school. He had KY jelly in his hair and pierced ears. He wore a mohair jumper, home-made bondage trousers and clogs.  Under his arm was tucked a copy of Cultures Two Sevens Clash. He had no qualifications and a point to prove.

 

Within seven years Chris had learnt the high end archival black and white printing skills that he still uses in his darkroom today. He had worked with some of the great photographers of the past century including Bailey, Donovan and McCullin, and he had become a regular freelance for leading music publication the New Musical Express (NME).

 

His first project ‘ Eels Pie and Mash’  (1990-1995) was a study of the eponymous shops and was initially shown at the Museum of London before touring the UK. The corresponding book sold out within months.

 

Bummaree (1995-1998), which Chris sees as one of his most important works to date, documented the characters of London’s old Smithfield meat market. The images were shown in London, four years later, to great acclaim.

 

Walking the Plank  (1993-1998), a study of the seaside piers of Britain, toured the UK for four years.

 

Meirionnydd (2007 – 2011) featured photographs of Welsh hill farmers and toured around Wales in 2013.

 

His work is held in the permanent archives of the National Portrait Gallery, The National Library of Wales, The National Monument Archive, The Museum of London, The Guildhall and various private collections.

 

His images have been used for films, advertising, television, books, album sleeves and many magazine covers.

 

Chris is currently working on various long-term folio collections including Semana Santa Marinera - a study of the Easter celebrations of Valencia, Y Ring- the historic cattle market of Dolgellau, Viva Cabanyal and World Trade Centres- Street Traders around the globe.

Peter Lord    Venue 10

Oriel Brondanw, Llanfrothen

 

Peter Lord - John Cambrian Rowland & Evan Williams 'Arlunwyr Ceredigion yng Nghaerarfonn'/'Ceredigion Painters in Caernarfon'.

Mae Peter Lord wedi cyhoeddi a darlledu’n eang ar hanes gweledol Cymru. Rhwng 1998 a 2003 gwelwyd cyhoeddi’r dair cyfrol Diwylliant Gweledol Cymru a ystyrir fel y gwaith awdurdodol ar y testun. 

Gwobrwywyd ei lyfr diweddaraf, The Tradition: a New History of Welsh Art 1400-1990, a gyhoeddwyd gan Parthian yn 2016 yn gyfrol Ffeithiol-greadigol Cymru yn 2017. 

Y mae gan Peter ddiddordeb neilltuol yng ngwaith artistaid artisan hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yng nghelf y Dirwasgiad Mawr rhwng y ddau ryfel byd. Mewn cyd-destun ehangach sgrifennodd yn eang ar ystyriaethau damcaniaethol sy’n berthnasol i gelf mewn cenhedloedd a ystyrir yn ymylol i draddodiad y brif ffrwd.

 

Peter Lord has published and broadcast extensively on the visual culture of Wales. Between 1998 and 2003 he published the three volumes of The Visual Culture of Wales, which is regarded as the authoritative text on the subject.

His latest book, The Tradition: a New History of Welsh Art 1400-1990, was published by Parthian in 2016. In 2017 it was Wales Non-fiction Book of the Year. 

Peter Lord is particularly interested in the work of the Welsh artisan painters of the first half of the nineteenth century, and in the art of the Great Depression, between the two world wars. In a wider context he has written extensively on the theoretical issues that concern the history of art in nations regarded as marginal to the mainstream tradition. 

Oriel Caffi Croesor   Venue 11

 

Hen Bryn Gelynen, Croesor, Penrhyndeudraeth LL48 6SS

Ffôn/Phone; 01766 771433

E-bost/Email; info@orielcafficroesoratcnicht.co.uk

Gwefan/Website; orielcafficroesoratcnicht.co.uk

Bob Dydd/Every day 12.00 - 18.00

Artists exhibiting include:  Alis Joscelyne, Amanda Shields, Bev Dunne, Naiomi Hallam, Anna Brindley, Mai Brillet, Theo Shields, Llinos Griffin, Phoebe Dunne and Phil Lee Jones

Mai Brillet

Phoebe Dunne

Naiomi Hallam

Bev Dunne

Amanda Shields

Llinos Griffin

Anna Brindley

Alis Joscelyn

Hafod Artists    Venue 12

Noelle Griffiths and Linda Davies

The Stables - Snowdonia National Park Centre, Plas Tan Y Bwlch

 

Maentwrog, Blaenau Ffestiniog LL41 3YU

Noёlle Griffths

E-bost/Email hafod.art@hotmail.com

Gwefan/Website www.noellegriffiths-art.co.uk

Instagram; https://www.instagram.com/noellegriffithsart/

 

Linda Davies

E-bost/Email lindaviesuk@yahoo.com

Instagram; https://www.instagram.com/lindadavies_/

Noёlle Griffiths and Linda Davies have been neighbours for over twenty years and live at Hafod - the old game park for Plas Tan y Bwlch. The Stables will show paintings by Noёlle, prints by Linda and a selection of their artist's books. Both artists have taught in the area for many years, currently Noelle teaches on the Bangor University BA Fine Art Programme and Linda for Coleg Merion Dwyfor.

Stephen John Owen    Venue 12

Snowdonia National Park Centre, Plas Tan Y Bwlch

 

Maentwrog, Blaenau Ffestiniog LL41 3YU

 

Ganwyd Stephen John Owen yn 1959 yng Nghernarfon. Yn artist hunan ddysgedig cafodd William Selwyn, ei athro celf ddylanwad mawr arno ac er iddo ddilyn gyrfaoedd eraill yn union wedi gadael ysgol parhaodd arlunio yn bwysig iddo ac erbyn heddiw mae Stephen ei hun yn cynnal gwersi a gweithdai gan rannu ei wybodaeth a'i sgiliau yntau gydag eraill. Mae ei waithh poblogaidd, sy'n adnabyddus i lawer, ac mewn casgliadau preifat ar draws y wlad.

 

 

Stephen John Owen was born in Caernarfon in 1959. A self taught artist, his art teacher William Selwyn was a big influence and although he followed other career paths when he left school, art remained important to Stephen and today he takes classes and workshops and shares his information and skills with others. His popular work is known to many and can be found in many private collections in Wales and further afield.

Nikki Seears   Venue 13

Stiwdio agored/Open Studio

Llechrwd Campsite, Maentwrog, LL41 4HF

 

Ffôn/Phone 01766 590240

 

E-bost/Email nikkiseears@gmail.com

Gwefan/Website www.dwyrydceramics.co.uk

Facebook; @dwyrydceramics

Instagram; @dwyryd_ceramics

Bob Dydd/Every day 10.00-12.00.

 

Stiwdio/Studio + Gweithdai/Workshops

Cyfarwyddiadau/Directions

Wedi'i leoli ar yr A496 1 filltir o Faentwrog, i gyfeiriad Blaenau Ffestiniog.

Located on the AA496 1 mile from Maentwrog, heading in the direction of Blaenau Ffestiniog.

 

Ymwellwch â'm stiwdio i See Me yn gwneud cerameg ymarferol wedi'i hysbrydoli gan y mynyddoedd a'r arfordir prydferth yn yr eira. Rwy'n cynnig sesiynau tafle olwynion. Os gwelwch yn dda archebwcn ymlaenn llaw i osgoi cael eich siom'i.

 

Visit my studio to see me making functional ceramics inspired by the beautiful snowdonian mountains and coast. I am offering wheel throwing sessions. Please pre-book to avoid disappointment.

Dysgu sut i daflu pot, sesiwn un i un ar olwyn drydan - £15.00

Learn to throw a pot, a one on one session on an electric wheel - £15.00 includes firing, glazing and postage when finished.

Carole Shearman   Venue 14 and Venue 15

 

Melin Pant yr Ynn (Venue 14), Blaenau Ffestiniog LL41 3LZ  

E-bost/Email carole.shearman@gmail.com

Gwefan/Website pantyrynn.weebly.com

Ffôn/Phone 07779210681.

 

Bob Dydd/Everyday 10.00 - 16.00

Rwyf fi'n mwynhauu gweithio gyda lliw a gwead gan ddefnyddio yr wyf wedi eu darganfod neu eu hailgylchu mewn ffordd reddfol ac ar hap. Mae fy ngwaith yn cynnwys 'cyfryngau cymysg', 'argraffu a 'chreu llyfrau', sydd yn aml yn cydredeg wrth ochr projectau creadigol eraill.

 

I love working with textures and colours, found objects and recycled materials, in a random intuitive way. I use printing, mixed media and book making as part of my process often alongside other creatives.

Mixed media Workshops - Using recycled material and colour in a playful way, made into a book. Suitable for both children and adults.

 

Sunday 28th and Wednesday 31st July, 2 - 4pm

 

Cost £5 - Booking required. Please phone 07779210681 or email carole.shearman@gmail.com

Dafydd Davis    Venue 15

Llyfrgell Blaenau Ffestiniog Library 

 

Heol, Canolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog LL41 3DL

  

E-bost/Email dafydd.frondirion@gmail.com

Facebook Dafydd Davis

Cynefin - mae Dafydd yn arlunio llefydd sydd yn bwysig iddo o gwmaps yr ardal lle ei fagwyd. Mae ei waith yn canolbwyntio are lefydd gwllt, creigiau a goleinii naturiol, bapue gyda paent acrylic.

Cynefin - Dafydd paints the landscapes that are unique to the pllace where he grew up with a focus on wild places, rock and natural light all in acrylics on paper.

Jane Lelliot    Venue 15

Llyfrgell Blaenau Ffestiniog Library 

 

Heol, Canolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog LL41 3DL

E-bost/Email janneylel@hotmail.co.uk

 

Ceramic exhibition in the Blaenau Ffestiniog library gallery.

 

 

 

 

Terry Bunce    Venue 15

Llyfrgell Blaenau Ffestiniog Library 

 

Heol, Canolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog LL41 3DL

E-bost/Email arttel@hotmail.co.uk

Gwefan/Website www.terrencebunceceramics.cymru

Facebook; Terrence J Bunce Ceramics - Crochendy Teigl Pottery

Instagram; Terrencejbuncecrochendyteiglpottery

 

Ceramic exhibition in the Blaenau Ffestiniog library gallery.

Catrin Gwilym   Venue 16

 

Antur Stiniog

1-2 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog LL41 3ES

Open 9 - 5 (not Sundays)

E-bost/E-mail: catringwilym@icloud.com

Lleoliadau yw fy mhashiwn ac yno ceisiaf bortreadu y pethau di-nod sydd eto’n hynod; yr arbennig yn y cyffredin. Gall hyn arwain at waith led-abstract ar brydiau oherwydd y diléit yn y llinellau, y siapiau a’r lliwiau.

Yn gweithio’n bennaf drwy ffotograffiaeth a’r aml-gyfrwng.

Places are my passion and there I attempt to portray the remarkable in the unremarkable; the extraordinary in the mundane. This can lead to near-abstract work at times because of my delight in the lines, the shapes and the colours.

 

I work mainly with photography and collage.

The exhibition runs until 13th September

Catrin Gwilym is exhibiting with Val Lewin, Sue Arney and Penrhyn Art Group - See individual entries.

Ieuan Williamson    Venue 17

Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3NB

E-bost/Email; ieuanwilliamson@gmail.com

FaceBook; Ieuan Williamson

 

Ieuan Williamson, a roofer by trade, started Lechen Lan - Heritage and Modern Roofing in 2015. Seeking more creative projects, he studied ornate slating under Hans-Peter Koennecke at the Master Roofers School in Cologne, Germany.

The slate reliefs are assembled in layers, each slate is individually chosen on colour, texture and thickness, hand shaped then overlapped with the course below. Pulling imagery straight from his locality, the works depict animals, dragons and mythical figures. Ieuan states that it is as important for each piece to be beautiful as it is to be watertight. You have to follow the rules of a roofer.

 

Leah Green    Venue 17

Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3NB

E-bost/Email; leahsculpture@gmail.com

Facebook; Creu

 

For this exhibition I have combined relief work and naked flame with the principles of drawing to produce images on copper that reflect the beauty and industrial heritage of these mountains.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now