Bill Swann and Meic Watts

Pictures in Glass and Slate   Gwydr a Llechi

Telephone 01766 770686 Mobile 07748668957

Email bill.swann@virgin.net

Following a career in management ceramics and PR Bill returned to university to complete a BA Hons degree in Glass Design.

An exhibition of Bill's work was featured to coincide with the opening of the National Glass Museum in Sunderland. Bill has exhibited throughout the UK, Holland, Germany, New York and Japan. He has work in the collection of the Museum of Arts and Crafts Hamburg, Germany.

Public commissions include a glass etched screen for Pwllheli Town Hall and glass panels in the Ganolfan Hamdden Leisure Centre Porthmadog and National Writers Centre for Wales.

Bill carries out public and private commissions for both internal and external environments.

His work is made from mouth blown lead crystal glass and is collaged and kiln worked.

Bill works from his glass studio in Porthmadog, Snowdonia, Wales.

www.billswannglass.co.uk

 

Yn dilyn gyrfa mewn rheolaeth, crochenwaith a chysylltiadau cyhoeddus, fe ddychwelodd Bill Swann i Brifysgol i gwblhau cwrs BA Anrhydeddus mewn Dylunio, yn arbenigo mewn gwydr. Fe gydreydodd arddangos i waith gyda agoriad o'r National Glass Museum yn Sunderland. Mae Bill wedi arddangos ei waith drwy Brydian, Yr Iseldiroedd, Yr Almaen a Siapan.

Gwelir ei waith yng nghasaliad yn Amgueddfa Celf a Chrefft yn Hambuurg, Yr Almaen. Mae ei gomisiynau cyhoeddus yn cynnwys sgriniau gwydr wedi eu ysgythru ar gyfer Neuadd Y Dref Pwllheli a phaneli gwydr a cherflun i Ganolfan Hamdden Porthmadog.

Mae Bill yn cyflawi comisiynau cyhoeddus a phreifat ar gyfer amgylcheddau allanol a mewnol.

Creir ei waith a wydr plwm grisial wedi ei chwythu a cheg sydd wedyn yn cael ei gludweithio a,l roi yn yr odyn dron ar ol tro i greu nifer o gyfuniadau.

Mae'n gweithio ym Mhorthmadog Eryri Cymru.

www.billswannglass.co.uk

 

Meic Watts

Roedd Meic yn ddigon ffodus i fod yn brentis i'r cerfluniwr Jonah Jones ar ôl

gadael coleg celf. Cyflwynodd Jonah ef i'r grefft o dorri llythrennau a cherfio

llechi lleol Gogledd Cymru a mathau eraill o gerrig. Roedd Meic wedi gweithio ar

comisynau Celf Cyhoeddus ac fel artist preswyl am nifer o flynyddoedd.

 

Meic Watts

Meic was fortunate in being apprenticed to the sculptor Jonah Jones after leaving art

college. Jonah introduced him to letter cutting and carving in the local slates of North

Wales and various other stones. Meic has worked on Public Art commissions and

residencies for many years.

http://www.meicwatts.co.uk

Six thinking hats 30x30cm Domed sculpture Crystal glass   Gwydr  grisial.  £495

By a hare's breath I   O drwch blewyn sgwarnog  40 x 40cm square  £295

Murmur of Wings Sibrydion adenydd 40 cm square £395

By a hare's breath II  O drwch blewyn sgwarnog    60 x 40cm             £495

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now