Carole Shearman 

Melin Pant yr Ynn  Blaenau Ffestiniog LL41 3LZ  

E-bost/Email carole.shearman@gmail.com

Gwefan/Website pantyrynn.weebly.com

Ffôn/Phone 07779210681.

 

Rwyf fi'n mwynhauu gweithio gyda lliw a gwead gan ddefnyddio yr wyf wedi eu darganfod neu eu hailgylchu mewn ffordd reddfol ac ar hap. Mae fy ngwaith yn cynnwys 'cyfryngau cymysg', 'argraffu a 'chreu llyfrau', sydd yn aml yn cydredeg wrth ochr projectau creadigol eraill.

 

I love working with textures and colours, found objects and recycled materials, in a random intuitive way. I use printing, mixed media and book making as part of my process often alongside other creatives.

Carol Shearman 140619-0396.jpg
IMG_20201125_000019455 Carole S.jpg

Walk up the lane 3

oil stick on card

nfs

IMG_20201124_235930989 Carole S.jpg

Walk up the lane 1

Oil stick on card

nfs

IMG_20201124_235947870  Carole S.jpg

Walk up the lane 2

Oil stick on card

nfs