Carys Meurig Parry   

 

E-bost/Email carysmp@yahoo.co.uk

Gwefan/Website www.carys-meurig-parry.co.uk

Facebook; Llwyn Derw

Mae Carys o Borthmadog ac mae ganddi stiwdio ac Oriel yn Llwyn Derw. Mae'n arlunio mewn acrylic neu olew, tirluniau yn bennaf wedi ei ysbrydoli gan yr ardal hardd o'i chwmpas.

 

Carys is from Porthmadog and has a studio and gallery in Llwyn Derw. She paints in Acrylic or oil, mainly landscapes inspired by her beautiful surroundings.

 

 

Since the Exhibitions for the year have been postponed and galleries have closed  because of the Lockdown I have stopped painting on canvas and use acrylic paper instead and have been experimenting with Mixed Media.(This faciltates easier postage)

Gan fod yr arddangosfeydd wedi eu gohirio a'r orielau wedi cau oherwydd y Clo Mawr nid wyf  yn peintio ar ganfas bellach ond ar bapur acrylic ac yn arbrofi gyda Chyfrwng Cymysg.(Mae hyn yn gwneud postio y haws)

All are Mixed Media on A3 Acrylic Paper unmounted and unframed £50 + P&P

Porth Towyn

Carreg Bach, Ynys Enlli

Llechen Lâs /Blue Slate.

Cwm Penmachno

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now