Catrin Gwilym 

Difyrrwch llefydd a’u harwyddocad sydd yn mynd â fy mryd, ac er nad yw bobl byth yn ymddangos yn fy ngwaith, mae eu holion yn aml i’w gweld. Ffotograffiaeth yw fy man cychwyn, ond gall hyn arwain at waith amlgyfrwng neu gosodiadau ar brydiau, a’r nod yw portreadu y rhyfeddol yn y pethau cyffredin.

Rhan o brosiect ‘Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth’ sydd yma, a hynny er cof am y Cwrs Celf Addysg Gydol Oes imi ei astudio yno. Portread ydyw o’r terfyn ar gyfleoedd dysgu yn y gymuned, a’r tro ar fyd mwyach mewn cydgyfarfod yn sgil Y Cofid-19, a sut mae coffhau hyn i gyd.

 

The appeal and significance of places is central to my work, and although people never appear their traces are often to be found. Photography is my starting point, which can lead on to mixed-media or installation work, with the intent to portray the remarkable in the mundane.

The ‘Penrhyndeudraeth Memorial Hall’ project is in rememberance of the Lifelong Learning Art Course that I studied there. It is a thanksgiving for educational opportunities in the community as well as a memorial to past interactions in these new times of Covid-19.

Hawlfraint/Copyright: Catrin Gwilym

Manylion Cyswllt/Contact Details: catringwilym@icloud.com

 

 

 

 

 

Catrin Y Neuadd Goffa 3.jpg
Catrin Gwilym Y Neuadd Goffa 1.jpg
Catrin Y Neuadd Goffa 2.jpg
Catrin Y Neuadd 4.jpg