Gwladys Roberts

 

Gwladys Roberts - gwladys.roberts@ymail.com

Rwy’n hoffi ffotograffiaeth yn enfawr a byddaf yn cymryd llun o unrhyw beth sy’n symud - neu ddim. Dechreuais fy nhaith ffotograffig yn tynnu lluniau o'r tirwedd ac yna symydais ymlaen i dynnu lluniau dogfennol o ffermwyr yn yr arwerthiant yn Nolgellau. Mae hyn wedi fy nechrau i dynnu mwy o lunia pobol yn y stryd, ac dwi yn gobeithio nad ydynt yn wybodol fy mod wedi tynnu ei llun. Dwi hefyd wedi tynnu llunia o bobol fel portread o’r person, mae Boris a Liam, y morwr ifanc, yn esiampl o hyn.

I am passionate about photography and will take an image of anything that moves - or doesn’t. I started my photographic journey taking photographs of the landscape and then graduated to documentary photographs of farmers of at the sale in Dolgellau. This has led me to taking more photos of people, in the street, hopefully, unaware of my taking the photo. I have also taken photos of people as a portrait of that person, Boris and Liam, the young sailor are examples of this.​Digital files – can also be printed at 36 x 24cms landscape or portrait images are 24 x 36cms

Mounted prints 40 x 50 cms £30 - Please contact me for the price of different sizes.

Gwladys Cob Crwn.jpg

Cob Crwn

Gwladys Cob Reflections.jpg

Cob Reflections

Gwladys Window reflections.jpg

Windows Reflections.