Eglwys St Cyngar's Church    Venue 1

Borth y Gest LL49 9TU

Dydd Mawrth/Tuesday 30

Dydd Mercher/Wednesday 31 Gorffennaf/July

Dydd Iau/Thursday 1 Awst/August.

10.00 - 16.00

Artistiaid/Artists Su Walls, Jan Woods, Carys Meurig Parry, Ann Day, Mick Rogers and Barry Skinner exhibited by Anne Henry

Y Ganolfan     Venue 2
Stryd Fawr/High Street

Porthmadog LL49 9LU

Dydd Mawrth/Tuesday 30

Dydd Mercher/Wednesday 31 Gorffennaf/July

Dydd Iau/Thursday 1 Awst/August.

 

10.00 - 16.00


 

Artistiaid/artists Callie Jones, Andi Chell, Carwyn Jones, Ian Marsh and Les Symonds

 

Oriel Rob Piercy   Venue 3

 

 

Heol yr Wyddfa/Snowdon Street, Porthmadog LL49 9BT.

Ffôn/Phone 01766 513833

E-bost/Email enquiries@robpiercy.com

Gwefan/Website www.robpiercy.com

Monday - Saturday 10am - 5pm

Cyfarwyddiadau/Directions;

Mae'r oriel wedi ei leoli ar Heol yr Wyddfa yn Mhorthmadog. Hon yw'r stryd sydd gyferbynn a Swyddfa Bost y dref. Mae'r oriel 60 medr i lawr y stryd yma ar y chwith.

The gallery is located on Snowdon Street in Porthmadog. Snowdon Street is the street opposite the town's Post Office. You will find the gallery 60 metres down the street on the left.

Mae'r oriel ar agor trwy'r flwyddyn yn arddangos tirlunau yr arlunydd Rob Piercy. Sefydlwyd yr oriel yn 1986.

The gallery is open throughout the year showing landscapes by the artist Rob Piercy. The gallery was established in 1986.

Byw’n Iach Glaslyn   Venue 4

Stryd Y Llan, Porthmadog LL49 9HW

E-bost/Email cyswllt@bywniach.cymru

 

01766 512711

Gwefan/Website www.bywniach.cymru

Day Time Monday 07:00 – 20:15

Tuesday 07:30 – 21:45

Wednesday 07:00 – 20:15

Thursday 07:30 – 21:45

Friday 09:00 – 18:45

Saturday 08:00 – 14:45

Sunday 10:30 – 14:45

A themed exhibition by the students of Ysgol Eifionydd - 'From the Mountains to the Sea'

Image from Gwladys Roberts

 

Y Gweithdy   Venue 5

Minffordd Station

LL48 6HF

Open everyday 10 - 4

Cyfarwyddiadau/Directions

100 llath o'rA487, Bypass Porthmadog. Cymerwch y troeiad am Minffordd ar gylchfan Minffordd. Ar ôl 100 llath trowch i'r dde i fewn i faes parcio Orsaf Rheilffordd Ffestiniog, Minffordd. Y Gweithdy yw'r adeilad metal hufen i'r dde.

100 yards from the A487 Porthmadog Bypass. Take the Minffordd turn at the Minffordd roundabout. After 100 yards turn right into the Ffestiniog Railway Minffordd Station carpark. The Gweithdy is the cream tin building to your right.

Artistiaid/Artists Sarah Hartill, Rebecca Kitchin,Val Lewin, Sue Arney and Penrhyn Art Group

Eglwys y Drindod Sanctaidd    Venue 6

Holy Trinity Church   

School Street, Penrhyndeudraeth

LL48 6AB

Clwb Camera Deudraeth Deudraeth Camera Club

E-bost/Email secretary@deudraethcameraclub.co.uk

Facebook Clwb Camera Deudraeth Camera Club

Church exhibition - Bob Dydd ac eithrio dydd Sul/every day except Sunday 09.30 - 15.30

Gweithdai/Workshops - Dydd Mawrth/Tuesday 30, Dydd Mercher/Wednesday 31 Gorffennaf/July, Dydd Iau/Thursday 1 Awst/August. 11.00 - 15.00.

Top image - Gwladys Roberts

Bottom image - Alison Wood

Image: Gwladys Roberts

Image: Alison Wood

Phil Green    Venue 7

Stiwdio agored/Open Studio

Hendy, Ynysfor, Llanfrothen LL48 6BJ

E-bost/Email; green.55@btinternet.com

Gwefan/Website; www.philgreenartworks.com

Dydd Sadwrn a Sul/Saturdays and Sundays 10.00 - 14.00. Monday - Friday 10.00 - 16.00

Cyfarwyddiadau/Directions

Driving out of Tremadog towards Beddgelert, turn right after Prenteg following the signs for Glaslyn Ospreys. With the railway line on your left for 1/2 mile turn left on the bend and cross the railway line. Follow the lane for 1/2 mile and drive through the Hendy gate. The studio is through the farmyard on your left.

Cegin a Siop y Garreg   Venue 8

Llanfrothen LL48 6AQ

 

E-bost/Email ygarreg@gmail.com 01766 770094

Monday - Tuesday 08.00 - 13.00

Wednesday, Thursday, Friday 08.00 - 18.00

Saturday 08.00 - 16.00

Sunday 08.00 - 15.00

Artistiaid/artist Eleanor Brooks

Sarah Malone Ceramics  Venue 9

Stiwdio agored/Open Studio

Creua, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth LL48 6SH

E-bost/Email sarah@sarahmalone.co.uk

Gwefan/Website www.sarahmalone.co.uk

Facebook/Twitter/Instagram @sarahmaloneceramics

Bob Dydd/Every day 10.00-17.00

Cyfarwyddiadau/Directions

Gellir dod o hyd i ni oddi ar yr A4085 rhwng Nantmor a Llanfrothen. Os ydych chi'n rhoi cod post LL48 6SH i fapiau Google, mae'r pin yn uniongyrchol ar ein tŷ/stiwdio. O'r A4085, unwaith y byddwch chi'n gweld yr arwydd Creua, ewch trwy'r giât i fyny dreif gul 300m hyd at y tŷ. Mae yna rywfaint o barcio ar y pen ond efallai y bydd yn well parcio yn y gilfach ar y gwaelod a cherdded i fyny, gan ei fod yn llwybr ar gyfer un car yn unig.

We can be found off the A4085 between Nantmor and Llanfrothen. If you put the postcode LL48 6SH into Google maps the pin is directly on our house/studio. From the A4085, once you see the Creua sign go through the gate up a narrow 300m long driveway up to the house. There is some parking at the top but it may be better to park in the layby near the bottom of the drive and walk up, as it is a single car track.

Gan ddefnyddio olwyn crochennydd rwyf yn gwneud darnau cerameg unigol, unigryw o borslen ac o glai pridd du. Wedi fy ysbrydoli gan harddwch a defnydd, rwyf yn creu darnau ar gyfer y cartref a'r galon.

Using a potters wheel I make unique, one-off ceramic pieces from porcelain and black earthenware clay. Inspired by beauty and function, I create pieces for the home and the heart.

 

Gweithdai/Digwyddiadau - Addas ar gyfer bob oed

Workshops/Events - Suitable for all ages

 

Yn ystod yr ŵyl byddaf yn cynnal sesiynauu troelli anffurfiol yn fy stiwdio. Yn ogystal, bydd sesiynau galw heibio, lle gall ymwelwyr chwarae gyda chlai. Nid oes angen cadw lle - dim ond galw heibio, eistedd wrth yr olwyn a llunio llestr neu wneud teilsen glai.

Y mae'r sesiynau galw heibio yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, os hoffech chi grasu a gwydrolchi darnau yn yr odyn gofynir am daliad o £5 yr eitem. Gellir casglu darnau gorrffenedig ar ddyddiad diweddarach, neu gellir eu postio.

 

 

During the festival I will be hosting informal throwing demonstrations in my studio. As well as drop-in sessions, where visitors can have a play with clay. No booking necessary - just drop in, sit at a potters wheel and throw a pot or make a clay tile.

The drop-in sessions are free. However, if you would like your piece fired and glazed in the kiln then the cost will be £5 per item. Finished pieces can be collected or posted at a later date.

Oriel Brondanw   Venue 10

Plas Brondanw Llanfrothen, Penrhyndeudraeth LL48 6SW

 

Ffôn/Phone 01766 770590

E-bost/Email post@susanwilliamsellis.org

Gwefan/Website www.orielbrondanw.org

Dydd Mercher/Wednesday -Dydd Sul/ Sunday 10.30 - 16.00

Cyfarwyddiadau/Directions

LL48 6SW. Trowch oddi ar yr A4085 wrth y Lodj a dilyn y ffordd gul am Groesor. Fe Welwch Blas Brondanw, ein cartref, ychydig fetrau i fyny'r ffordd ar y chwith.

LL48 6SW.

 

Turn off the A4085 by the Lodge and take the narrow Croesor road. You'll see Plas Brondanw, our home, a few hundred meters up the road on your left.

 

Bydd gwaith gan y ffotograffydd rhyngwladol Chris Clunn a detholiad o baentiadau Cymreig o'r 199eg ganrif, yn seiliedig ar Gasliad Peter Lord, i'w gweld yn y gofod arddangos hynod sydd gan Oriel Brondanw.

On display in the idiosynncratic space Oriel Brondanw has for exhibiting art will be work by international photographer Chris Clunn and 19th century Welsh paintings based on Peter Lord's collection.

 

Chris Clunn - Exhibition Byd Mewn Bocs/A World in a Box

 

Peter Lord - John Cambrian Rowland & Evan Williams 'Arlunwyr Ceredigion yng Nghaerarfonn'/'Ceredigion Painters in Caernarfon'.

Image: Chris Clunn

Image Courtesy Peter Lord Collection

Oriel Caffi Croesor   Venue 11

 

Hen Bryn Gelynen, Croesor, Penrhyndeudraeth LL48 6SS

Ffôn/Phone; 01766 771433

E-bost/Email; info@orielcafficroesoratcnicht.co.uk

Gwefan/Website; orielcafficroesoratcnicht.co.uk

Bob Dydd/Every day 12.00 - 18.00

Tir, Môr, Awyr - Mae Oriel Caffi Croesor yn dechrau'r haf gydag arddangosfa grwp yn dod ag artistiaid sy'n gysylltiedig â Chwm Croesor ynghyd. Ac yntau wedi ei leoli yng nghalon Gwynedd, bydd Caffi Croesor ar agor dros Gyfnod yr ŵyl.

Land, Sea, Sky - Oriel Caffi Croesor starts it's summer exhibition programme with a group show bringing together artists sharing a connection with the Croesor Valley. At the heart of Gwynedd, Caffi Croesor will be open for the duration of the festival.

Artists exhibiting include:  Alis Joscelyne, Amanda Shields, Bev Dunne, Naiomi Hallam, Anna Brindley, Mai Brillet, Theo Shields, Llinos Griffin, Phoebe Dunne and Phil Lee Jones

The Stables   Snowdonia National Park Centre,   Venue 12

Plas Tan Y Bwlch  

 

Maentwrog, Blaenau Ffestiniog LL41 3YU

 

Ffôn/Phone 01766 772600

E-bost/Email plas@eryri.llyw.cymru

Gwefan/Website www.plastanybwlch.com

Facebook Plastanybwlch

Bob Dydd/Every day 10.00-17.00

Cyfarwyddiadau/Directions

 

Mae Plas Tan y Bwlch tua milltir i'r gorllewin o Faenttwrog, oddi ar y A487 i/o Borthmadog.

Plas Tan y Bwlch is situated one mile west of Maentwrog, just off the A487 road to/from Porthmadog.

 

Mae Canolfan Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnig cyrsiau i bawb sy'n caru cefn gwlad. Mae agweddau i'w mwynhau yn ein gerddi ymhob tymor, mae'n bleser pur ymweld â nhw a cheir golygfeydd ar draws y dyffryn o'r Ystafell De.

 

 

 

 

The Snowdonia National Park Centre offers courses for all lovers of the countryside. Our gardens for all seasons are a delight to visit and the Tea Room has spectacular views across the valley.

 

 

Artistiaid/Artists Stephen John Owen and Hafod Artists Noёlle Griffths and Linda Davies

 

 

Y Stablau - The Stables

Stephen John Owen

Noelle Griffiths

Linda Davies

Nikki Seears   Venue 13

Stiwdio agored/Open Studio

Llechrwd Campsite, Maentwrog, LL41 4HF

 

Ffôn/Phone 01766 590240

 

E-bost/Email nikkiseears@gmail.com

Gwefan/Website www.dwyrydceramics.co.uk

Facebook; @dwyrydceramics

Instagram; @dwyryd_ceramics

Bob Dydd/Every day 10.00-12.00.

 

Stiwdio/Studio + Gweithdai/Workshops

Cyfarwyddiadau/Directions

Wedi'i leoli ar yr A496 1 filltir o Faentwrog, i gyfeiriad Blaenau Ffestiniog.

Located on the AA496 1 mile from Maentwrog, heading in the direction of Blaenau Ffestiniog.

 

Ymwellwch â'm stiwdio i See Me yn gwneud cerameg ymarferol wedi'i hysbrydoli gan y mynyddoedd a'r arfordir prydferth yn yr eira. Rwy'n cynnig sesiynau tafle olwynion. Os gwelwch yn dda archebwcn ymlaenn llaw i osgoi cael eich siom'i.

 

Visit my studio to see me making functional ceramics inspired by the beautiful snowdonian mountains and coast. I am offering wheel throwing sessions. Please pre-book to avoid disappointment.

Dysgu sut i daflu pot, sesiwn un i un ar olwyn drydan - £15.00

Learn to throw a pot, a one on one session on an electric wheel - £15.00 includes firing, glazing and postage when finished.

Carole Shearman   Venue 14

 

Melin Pant yr Ynn, Blaenau Ffestiniog LL41 3LZ  

E-bost/Email carole.shearman@gmail.com

Gwefan/Website pantyrynn.weebly.com

Ffôn/Phone 07779210681.

 

Bob Dydd/Everyday 10.00 - 16.00

Rwyf fi'n mwynhauu gweithio gyda lliw a gwead gan ddefnyddio yr wyf wedi eu darganfod neu eu hailgylchu mewn ffordd reddfol ac ar hap. Mae fy ngwaith yn cynnwys 'cyfryngau cymysg', 'argraffu a 'chreu llyfrau', sydd yn aml yn cydredeg wrth ochr projectau creadigol eraill.

 

I love working with textures and colours, found objects and recycled materials, in a random intuitive way. I use printing, mixed media and book making as part of my process often alongside other creatives.

Mixed media Workshops - Using recycled material and colour in a playful way, made into a book. Suitable for both children and adults.

 

Sunday 28th and Wednesday 31st July, 2 - 4pm

 

Cost £5 - Booking required. Please phone 07779210681 or email carole.shearman@gmail.com

 

 

Map for Melin yr Ynn location

Llyfrgell Blaenau Ffestiniog Library   Venue 15

 

Heol, Canolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog LL41 3DL  

Ffôn/Phone 01766 830415

E-bost/Email llblaenau@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan/Website gwynedd.llyw.cymru

Monday 10-1, 2-6,

Tuesday 2-5

Wednesday 10-1, 2-6.30

Thursday Closed

Friday 10-1, 2-6

Saturday 10-12.30

Cyfarwyddiadau/Directions

Trowch I lawr y stryd gul gyferbyn a'r Co-op, cymerwch y ffordd nesaf ar y chwith ac mae'r llyfrgell ar y dde.

Turn down the side road opposite the Co-op and take the next left, the library is on the right.

 

Artistiaid/artists Dafydd Davis, Jane Lelliot, Terry Bunce,Sarah Hartill and Carole Shearman

 

 

 

Antur Stiniog   Venue 16

 

1-2 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog LL41 3ES

Open 9-5 (not Sundays)

This exhibition runs until 13th September

Catrin Gwilym, Sue Arney, Val Lewin and Penrhyn Art Group

See Artistiaid/Artists page for details

Llechwedd    Venue 17

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3NB

Bob Dydd/Everyday 09.00 - 17.30

Artistiaid/Artists Ieuan Williamson and Leah Green

 

 

 

 

Ieuan Williamson

E-bost/Email ieuanwilliamson@gmail.com

FaceBook Ieuan Williamson

Ieuan Williamson, a roofer by trade, started Lechen Lan - Heritage and Modern Roofing in 2015. Seeking more creative projects, he studied ornate slating under Hans-Peter Koennecke at the Master Roofers School in Cologne, Germany.

The slate reliefs are assembled in layers, each slate is individually chosen on colour, texture and thickness, hand shaped then overlapped with the course below. Pulling imagery straight from his locality, the works depict animals, dragons and mythical figures. Ieuan states that it is as important for each piece to be beautiful as it is to be watertight. You have to follow the rules of a roofer.

 

 

 

 

 

Leah Green

E-bost/Email leahsculpture@gmail.com

Facebook Creu

 

As part of the Heart of Gwynedd Art Festival/Gwyl Gelf Calon Gwynedd this summer, the wonderful Leah Green will be demonstrating copper relief techniques.

Leah will be at the bank room near the Quarryman's tavern on Tuesday 30th July and Thursday 1st August between 12pm and 4pm.

Fel rhan o Wyl Gelf Calon Gwynedd yr Haf hwn, bydd y gwych Leah Green yn dangos technegau rhyddhad copr.

Bydd Leah yn yr ystafell fanc ger y Tafarn y Chwarelwr ar ddydd Mawrth 30 Gorffennaf a Iau 1 Awst rhwng 12pm a 4 pm.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now