Llinos Griffin

 

B'aswn i'n disgrifio fy hun fel dipyn o bioden - yn casglu fy holl ddeunyddiau o'r traeth i'w gwnio ar gynfas. Es i allan un diwrnod i gasglu plastig o draeth Morannedd yng Nghricieth a do'n i wir ddim yn siwr os oedd posib rhoi rhaffau yn y bin ailgylchu felly penderfynais ei olchi a dechrau creu darnau celf. Dw i wastad yn licio'r syniad o greu pethau o 'ddim byd' - mae'r lliwiau yn anhygoel hefyd. Tir/morluniau a byd natur ydi thema'r rhan fwyaf o'm gwaith ac mae gwnio'r darnau yma i bobl yn therapi llwyr.

 

I'd describe myself as a bit of a magpie - picking up all of my materials from the beach to sew on canvas. One day I went out to pick up plastic from Morannedd beach in Cricieth and I honestly wasn't sure if I could put the plastic ropes in the recycling bin so I decided to wash them and started created pieces of art, I always like the idea of creating things out of 'nothing' - the colours are amazing too. The themes of my work are mainly land/seascape and nature and sewing these pieces is pure therapy.

 

Contact: llinosgriffin@gmail.com

 

 

 

Llinos Griffin 3.jpg
Llinos Griffin 4.jpg

Teitl: Bilidowcar (cormorant)

Cyfrwng/Medium: Rhaffau plastig o'r môr / Plastic rope from sea

Maint / Dimensions: A2

Pris/Price: £85

Teitl: Gwanwyn 2020

Cyfrwng/Medium: Rhaffau plastig o'r môr / Plastic rope from sea

Maint / Dimensions: A2

Pris/Price: DIM AR WERTH / NOT FOR SALE

Llinos Griffin 2.jpg

Teitl: Tywydd stormus (Stormy weather)

Cyfrwng/Medium: Rhaffau plastig o'r  môr / Plastic rope from sea

(dim wedi fframio/not framed)

Maint / Dimensions: A5

Pris / Price: £30.

llinos griffin 1.jpg

 

Teitl: Dolffiniaid yn Dawnsio (Dancing Dolphins)

Cyfrwng/Medium: Rhaffau plastig o'r môr / Plastic rope from sea

(dim wedi fframio/not framed)

Maint / Dimensions: A5

Pris / Price: £30.