Patricia Aspinall

Contact details: 07539223605

E.mail: Patricia.aspinall@yahoo.co.uk

 

I studied Art back in the early 80's at Bangor Foundation Art Course for a year. I then went on to Crewe and Alsager college to play around for three years on a Creative Arts Degree. I spent some years in Switzerland at a Rudolf Steiner Camphill for adults with learning disabilities . Its here I put Goethe theory of colour into my Art practice. I have recently come back to North Wales after having spent many years down South nurturing an Arts organisation for adults with learning disabilities called ' Bloomin' Arts' . 

 

Since my return I find I have rediscovered my love of painting land and sky scapes . There is such inspiration to be had in the sea, sky and mountains.

Astudiais Celf yn ôl yn yr 80au cynnar ar gwrs Celf Sylfaenol ym Mangor am flwyddyn. Yna es ymlaen i goleg Crewe ac Alsager i chwarae o gwmpas am dair blynedd ar Radd yn y Celfyddydau Creadigol. Treuliais rai blynyddoedd yn y Swistir yn y Rudolf Steiner Camphill ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu. Dyma lle nes i roi theori lliw Goethe yn fy ymarfer Celf.

Yn ddiweddar, rwyf wedi dod yn ôl i Ogledd Cymru ar ôl treulio blynyddoedd lawer i lawr yn y De yn meithrin sefydliad Celfyddydau ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu o'r enw 'Bloomin' Arts'.

Ers i mi ddychwelyd, rwyf wedi ailddarganfod fy hoffter o baentio tirweddau a morluniau. Mae cymaint o ysbrydoliaeth i'w gael or môr, yr awyr a'r mynyddoedd.

Pont y Pandy slate Mill

Oil 25 x 29 cms £60

Hedgerow Parsley 30 x 80 cm Oil £150

The Gorse 25 x 20cm Oil £40

Blaenau Ffestiniog 100 x 50 cm Oil £300

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now