Stephen John Owen  

 

 

Ganwyd Stephen John Owen yn 1959 yng Nghernarfon. Yn artist hunan ddysgedig cafodd William Selwyn, ei athro celf ddylanwad mawr arno ac er iddo ddilyn gyrfaoedd eraill yn union wedi gadael ysgol parhaodd arlunio yn bwysig iddo ac erbyn heddiw mae Stephen ei hun yn cynnal gwersi a gweithdai gan rannu ei wybodaeth a'i sgiliau yntau gydag eraill. Mae ei waithh poblogaidd, sy'n adnabyddus i lawer, ac mewn casgliadau preifat ar draws y wlad.

 

 

Stephen John Owen was born in Caernarfon in 1959. A self taught artist, his art teacher William Selwyn was a big influence and although he followed other career paths when he left school, art remained important to Stephen and today he takes classes and workshops and shares his information and skills with others. His popular work is known to many and can be found in many private collections in Wales and further afield.

Steve Owen 180619-0687.jpg
Stephen John Owen.jpg